i dreia zimma liag i alan :: nextn montog schikn s mi ham
ollawöe a kumman und gen :: nua de visite bleibt kuaz stehn
bsuach kriag i kan :: im dreia zimma alan
s gen duat no we :: oba zum fensta kum i ume

bluat onemma :: fiaba messn
bettn mochn :: obnd essn

echtn hunga hab i ned :: ned dass ma ned schmekn tet
oba wea hot scho an appetit :: won a n gonzn tog nua ligt
wos mei nochbarin woi isst :: obs me üebahaupt famisst
obs no fuam feansea is :: wia i den anblick famis

buifaln nemma :: jaukal kriagn
kateda tauschn :: d fedn ziagn

am friedhof auf da ondan seitn :: heat ma s friedhofsglockal leitn
oft wiad da rosn gmaht :: a r am friedhof is a nia stat
a schwesta is bsundas nett :: s ane de recht vüe redt
wias ma geht und wos is dua :: ohne bsuach sogt s hob e mai rua

feansen schaun :: kreizwuatretsn
zeidung lesn :: ois a bledsinn

oba auf de schwesta gfrei i mi :: an echtn grant hot de ni
se spricht mit agzent gonz detsent :: de dad i scho nemman won i kennt
werend n nochdienst schaud s voabei :: mia plaudan don so ollalei
an kaffee bringd s ma ima mit :: ah won i goan net darum bitt

won s me beim fiaba messn :: oda a sunst wia beriat
es is so schee wonn ma :: a bissl a köeapaweame gspiat


nextens:: voiksfest

zruck